Bạn của chú tôi có được hưởng phần di sản thừa kế của chú không?

Câu hỏi: Chú tôi có 6 người con, chú mất không để lại di chúc bằng văn bản. Nhưng đã chia tài sản cho các con bằng miệng. Tháng 2/2016 chú em trúng số được 1,5 tỷ. Do các con không dám thông báo với chú, nên đã nhờ 1 người bạn nói chuyện với chú về vấn đề này. Tuy nhiên, người đó không nói trực tiếp mà đưa ra giả thiết là: nếu ông có 1,5 tỷ thì ông sẽ làm gì?Chú tôi trả lời: nếu tôi có số tiền đó tôi sẽ cho ông hết. Sau đó chú mất. Cho tôi hỏi, khi phân chia di sản thừa kế, người bạn đó có được chia số tiền đó không?

Trả lời: 

Theo điều 652 Bộ Luật Dân Sự, di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp khi:

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Ngoài ra, trong mỗi bản di chúc cũng phải nói rõ tài sản để lại cụ thể là tài sản gì, và tải sản đó phải có căn cứ rõ ràng là thuộc quyền sở hữu của người lập di chúc.

Vì thế, những lời nói đó của chú bạn hoàn toàn không được coi là di chúc hợp pháp. Người bạn kia cũng không thuộc hàng thừa kế của chú bạn. Vì thế , ông ấy không được hưởng bất kì di sản thừa kế nào do chú bạn để lại.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN DŨNG

Trụ sở: 45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-4) 6288 6788/ 688 6789 | Fax: (84-4) 39381137

Hotline: 0902 082 699 Email: info@congchunghoguom.vn

Website: www.congchungnguyendung.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title