Cháu mất khả năng lao động sự có được hưởng di sản thừa kế của ông bà không?

Câu hỏi: Nhờ quý văn phòng tư vấn cho trường hợp của tôi như sau ạ. Vợ chồng tôi có với nhau một cậu con trai 10 tuổi, chồng tôi mất cách đây 3 năm. Bà nội cháu vừa mới mất cách đây 3 tháng. Trước khi mất, bà nội cháu sống cùng vợ chồng tôi. Khi bà mất thì có để lại di chúc phân chia toàn bộ tài sản cho 2 người em trai chồng tôi, con trai tôi không có phần. Hiện tại cháu bị ốm và sau này không có khả năng lao động. Vậy, con trai tôi có được hưởng phần tải sản của bà để lại hay không?

Trả lời: Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, ông bà để lại di chúc, mà di chúc không chia tài sản cho cháu nên là cháu không được hưởng quyền thừa kế  tài sản của ông bà.

Thứ 2, Điều 669 Bộ luật dân sự có quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

Con bạn cũng không thuộc diện này. Vì thế, con bạn không được hưởng di sản thừa kế do ông bà để lại

 

Công Chứng Viên Nguyễn Bá Dũng

Công Chứng Viên Nguyễn Bá Dũng

Ông: Nguyễn Bá Dũng

Trưởng Văn phòng – Công chứng viên 

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 DĐ : 090 242 1979

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title