Công chứng viên Mạc Văn Dũng

CCV Mạc Văn Dũng

Công Chứng Viên Mạc Văn Dũng

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên

+ Thông tin chung: MẠC VĂN DŨNG

     Điện thoại: 0968 560 531

     Email: dungmv.ccv@gmail.com

     Địa chỉ: số 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

+ Quá trình đào tạo:

     - Cử nhân luật – Đại học Luật Hà Nội

    – Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Công chứng viên năm và được Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận hành nghề công chứng viên và Thẻ hành nghề công chứng viên.

+ Năng lực, kinh nghiệm:

Ông Mạc Văn Dũng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật nói chung và công chứng viên nói riêng.

Ông Mạc Văn Dũng tham gia Văn phòng Công chứng Hồ Gươm với vai trò là công chứng viên hợp danh ngay từ khi văn phòng được thành lập.

Với thế mạnh trong lĩnh vực dân sự, thương mại, ông Mạc Văn Dũng phụ trách chính trong hoạt động tư vấn pháp lý và công chứng các giao dịch, hợp đồng về kinh doanh thương mại, lao động, bất động sản,….

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title