Công chứng viên Phạm Đức Chung

CCV Phạm Đức Chung

CCV Phạm Đức Chung

Ông: Phạm Đức Chung

Công chứng viên

 + Thông tin chung: PHẠM ĐỨC CHUNG

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 + Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Công chứng viên và được Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận hành nghề công chứng và Thẻ hành nghề công chứng viên.

+ Năng lực, kinh nghiệm:

Ông Phạm Đức Chung có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật nói chung, ông Chung giữ cương vị quản lý tại các cơ quan Hành chính Nhà nước trước khi trở thành công chứng viên chính thức.

Ông Phạm Đức Chung được đại diện các Công chứng viên Việt Nam có thời gian đi thực tế, tham gia trao đổi học hỏi kinh nghiệm với các tổ chức hành nghề công chứng tại Pháp. Trên nền tảng kiến thức pháp lý và kinh nghiệm làm việc tại các vị trí và đơn vị khác nhau, ông Chung trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn pháp lý, công chứng các giao dịch thuộc lĩnh vực dân sự, đất đai, thương mại…

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title