Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Bà: Phạm Thị Thảo

Công chứng viên – Chủ tịch Hội đồng thành viên Văn phòng công chứng Hồ Gươm

+ Thông tin chung: PHẠM THỊ THẢO

        Điện thoại: 094 208 7777

       Email: thaoccv@congchunghoguom.vn

       Địa chỉ: số 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Quá trình đào tạo:

     - Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

     - Thạc sỹ Luật

    – Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Công chứng viên năm 2009 và được Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận hành nghề công chứng viên và Thẻ hành nghề công chứng viên năm 2011

+ Năng lực, kinh nghiệm: Bà Phạm Thị Thảo có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tại các cơ quan: Tòa án, Thi hành án và Phòng công chứng Nhà nước. Năm 2011, bà Thảo trở thành công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng Hồ Gươm, phụ trách các hoạt động điều hành, quản lý chung đồng thời là một trong những công chứng viên chính của Văn phòng. Với kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc các lĩnh vực pháp luật Dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, bất động sản…bà Thảo đã trực tiếp thực hiện nghiệp vụ công chứng trên năm nghìn giao dịch, hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình… Không chỉ thực hiện các nghiệp vụ công chứng, bà Thảo còn trực tiếp nghiên cứu, tổng hợp và viết sách chuyên khảo trong lĩnh vực công chứng như ‘NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TRONG CÁC GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN’, ‘TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DI CHÚC, THỪA KẾ VÀ TÀI SẢN VỢ CHỒNG’.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title