Công Chứng Viên Phạm Thùy Chi

Công Chứng Viên Phạm Thùy Chi

Công Chứng Viên Phạm Thùy Chi

Bà: Phạm Thùy Chi

Công chứng viên

+ Thông tin chung: PHẠM THÙY CHI

     Điện thoại: 0968 560 542

     Email: chiccv@congchunghoguom.vn

     Địa chỉ: số 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

+ Quá trình đào tạo:

      – Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

     - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Công chứng viên năm và được Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận hành nghề công chứng viên và Thẻ hành nghề công chứng viên

+ Năng lực, kinh nghiệm:

Bà Phạm Thùy Chi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là chuyên viên tư vấn pháp lý, thư ký công chứng viên trước khi trở thành công chứng viên chính thức.

Trên nền tảng kiến thức pháp lý và kinh nghiệm làm việc tại các vị trí và đơn vị khác nhau, bà Chi trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, công chứng các giao dịch thuộc lĩnh vực dân sự, đất đai, thương mại…

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title