Công chứng viên Vũ Kiểm Quang

Công chứng viên Vũ Kiểm Quang

Công chứng viên Vũ Kiểm Quang

Ông: Vũ Kiếm Quang

Công chứng viên

+ Thông tin chung: VŨ KIẾM QUANG

      Điện thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

      Địa chỉ: số 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

+ Quá trình đào tạo:

     - Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

     - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Công chứng viên năm và được Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận hành nghề công chứng viên và Thẻ hành nghề công chứng viên

+ Năng lực, kinh nghiệm:

Ông Vũ Kiếm Quang đã tham gia hoạt động tư vấn pháp lý từ những năm 2000 và chính thức trở thành công chứng viên năm 2013 sau khi đã làm việc tại các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Quang là công chứng viên làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng Hồ Gươm từ năm 2014 với vai trò là công chứng viên chuyên trách trong lĩnh vực đất đai, bất động sản….

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title