Đoàn Thanh tra Bộ Tư Pháp làm việc tại Văn phòng Công chứng Hồ Gươm

Ngày 03/6/2010, Đoàn thanh tra Bộ Tư Pháp phối hợp với Sở Tư Pháp Thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra các hoạt động của Văn phòng Công chứng Hồ Gươm theo Quyết định số 05/QĐ-TTR ngày 15/4/2010 của Chánh Thanh tra Bộ Tư Pháp về việc  thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại TP. Hà Nội ( Bao gồm các Phòng, Văn phòng Công chứng trên địa bàn Hà Nội

 Sau một ngày làm việc tại Văn phòng Công chứng Hồ Gươm thông qua việc rà soát, thanh kiểm tra hồ sơ công chứng cũng như toàn bộ hoạt động của Văn phòng Công chứng Hồ Gươm. Đoàn thanh tra đã tổng kết và đánh giá cao Văn phòng Công chứng Hồ Gươm về việc tuân thủ các quy định của Luật công chứng, phong cách làm việc chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của của đội ngũ công chứng viên, chuyên viên làm việc tại Văn phòng Công chứng Hồ Gươm…

Đoàn Thanh tra Bộ Tư Pháp làm việc tại Văn phòng Công chứng Hồ Gươm

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Ông Hoàng Quốc Hùng – Trưởng Đoàn thanh tra Bộ Tư Pháp nhấn mạnh: Văn phòng Công chứng Hồ Gươm là đơn vị có kết quả thanh tra  tốt nhất trong số rất nhiều đơn vị mà ông đã từng tham gia thanh tra từ trước tới nay. Đây là một điều bất ngờ đồng thời cũng là một niềm vui và tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Công chứng Hồ Gươm về những cố gắng, nỗ lực và thành quả mà Văn phòng đã đạt được trong suốt quá trình hoạt động.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title