Di Chúc

Mười lăm tuổi có được lập di chúc hay không?

Mười lăm tuổi có được lập di chúc hay không?

Hỏi: người 15 tuổi có được lập di chúc hay không?  Trả lời: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đều có quyền lập di chúc nếu được sự đồng ý của bố mẹ. Điều kiện ...

Xem Tiếp »

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title