Hợp đồng công chứng ghi thiếu số cmnd tôi có thể tự bổ xung được không?

Câu hỏi: Tôi có mua 01 chiếc xe ô tô, đã ký hợp đồng mua bán công chứng. Quá trình làm thủ tục sang tên tại cơ quan công an, tôi phát hiện trong hợp động đánh thiếu 01 số CMT của tôi. Vậy tôi có thể tự sửa bổ sung vào văn bản được không?

Trả lời: Việc ghi thiếu một số chứng minh nhân dân được coi là lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng. Việc sửa lỗi kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Công chứng:

- Lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

- Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

- Công chứng viên thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật có trách nhiệm đối chiếu từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ công chứng, gạch chân chỗ cần sửa, sau đó ghi chữ, dấu hoặc con số đã được sửa vào bên lề kèm theo chữ ký của mình và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên có trách nhiệm thông báo việc sửa lỗi kỹ thuật đó cho người tham gia hợp đồng, giao dịch.

Vậy, bạn không thể tự sửa sai vào văn bản công chứng, mà phải đến cơ quan đã công chứng giấy ủy quyền để được sửa lỗi kỹ thuật theo quy định.

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title