Ký hợp đồng tại một văn phòng, có được ký phụ lục ở văn phòng khác không

Câu hỏi:Tôi đã ký hợp đồng thế chấp tại văn phòng công chứng A, nay tôi muốn ký phụ lục của hợp đồng thế chấp tại văn phòng công chứng B ở gần nhà tôi có được hay không?

Trả lời:

Trường hợp này của bạn khi bạn đã ký hợp đồng thế chấp tại văn phòng công chứng A thì bạn vẫn phải đến văn phòng công chứng A để ký phụ lục hợp đồng theo khoản 2 Điều 51 Luật công chứng 2015 như sau:

“Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức  hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch”.

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 DĐ : 0968 560 531

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title