Ký phụ lục hợp đồng công chứng mà không qua công chứng thì có hiệu lực không

Câu hỏi: Cơ quan tôi đã ký hợp đồng thuê nhà tại phòng công chứng năm 2013, năm 2014 có ký 1 phụ lục điều chỉnh giá thuê nhưng không công chứng. Vậy phụ lục này có hiệu lực không? 

Trả lời có tính chất tham khảo

Ðiều 423 Bộ luật Dân sự quy định về việc sửa đổi hợp đồng dân sự như sau:

- Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.

Đối chiếu với trường hợp của cơ quan bạn: Hợp đồng thuê nhà năm 2009 được lập thành văn bản có công chứng theo quy định của pháp luật nên tất cả các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng này cũng phải được công chứng theo quy định. Vậy, cơ quan bạn có thể tiến hành thủ tục công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà đã ký.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Luật Công chứng 2014:

- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Công Chứng Viên Nguyễn Bá Dũng

Công Chứng Viên Nguyễn Bá Dũng

Ông: Nguyễn Bá Dũng

Trưởng Văn phòng – Công chứng viên 

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 DĐ : 090 242 1979

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title