Mười lăm tuổi có được lập di chúc hay không?

Hỏi: người 15 tuổi có được lập di chúc hay không? 

Trả lời: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đều có quyền lập di chúc nếu được sự đồng ý của bố mẹ.

Điều kiện của người lập di chúc là điều kiện về mặt chủ thể mà pháp luật quy định để bản di chúc có hiệu lực pháp luật. Theo quy định tại điều 646 Bộ luật dân sự, người lập di chúc phải thuộc một trong hai điều kiện sau:

1. Người đã thành niên, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Mười lăm tuổi có được lập di chúc hay không?

Mười lăm tuổi có được lập di chúc hay không?

Người thành niên theo điều 18 Bộ luật dân sự thì là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title