Thế nào là Công chứng, thế nào là Chứng thực

Hỏi: Thế nào là Công chứng, thế nào là Chứng thực?

Trả lời:

- Luật công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đã phân biệt rõ hai loại hoạt động công chứng và chứng thực như sau:

- Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch;

- Chứng thực là việc sao y giấy tờ từ bản gốc và chứng thực chữ ký.  Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân cấp xã có thẩm quyền chứng thực.

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title