Thế nào là phí công chứng, thế nào là thù lao công chứng?

Hỏi: Thế nào là phí công chứng, thế nào là thù lao công chứng?

Trả lời:

Phí công chứng theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng là khoản phí người yêu cầu công chứng phải nộp khi làm thủ tục công chứng, bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. Mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý phí công chứng được thực hiện theo quy định tại thông tư 91/TTLT/BTP-BTC.

Thù lao công chứng là khoản tiền mà người yêu cầu công chứng phải trả cho tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng, gồm những việc sau :

- Soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp

- Thực hiện công chứng ngoài trụ sở theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

- Thực hiện xác minh, giám định theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

- Các việc khác liên quan đến việc công chứng.

 

 

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 0968 560 531

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title