Tôi có thể làm giấy ủy quyền nhờ người khác bán nhà trong thành phố Hồ Chí Minh được không

Câu 5: Vợ chồng tôi sở hữu một căn hộ ở TP Hồ Chí Minh (căn hộ đã có sổ đỏ). Hiện tại, chúng tôi muốn bán căn hộ nhưng lại không vào TP Hồ Chí Minh để tiến hành thủ tục được. Tôi có thể làm giấy ủy quyền nhờ người khác bán nhà hộ được không?

Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 48 Nghị định 75/2000/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/12/2000 thì: “Việc Uỷ quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng”

Trong trường hợp bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được uỷ quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền (Khoản  2 Điều 55 Luật công chứng 2015).

Trường hợp của anh chị là ủy quyền để chuyển quyền sở hữu căn hộ nên bắt buộc phải lập thành Hợp đồng ủy quyền. Giấy ủy quyền không được áp dụng trong trường hợp này.

Vì anh chị không thể gặp người nhận ủy quyền để ký Hợp đồng ủy quyền nên anh chị đến tổ chức hành nghề công chứng nơi anh chị đang cư trú để lập Hợp đồng ủy quyền công chứng 2 nơi, tại tổ chức hành nghề công chứng anh chị ký ủy quyền. Sau đó anh chị gửi Hợp đồng ủy quyền vào TP Hồ Chí Minh để người nhận ủy quyền hoàn tất thủ tục nhận ủy quyền tại tổ chức hành nghề công chứng tại TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau khi Bên nhận ủy quyền hoàn tất thủ tục công chứng thì Hợp đồng ủy quyền có hiệu lực pháp luật. Và người nhận ủy quyền có thể tiến hành thủ tục bán căn hộ thông qua Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title