Tôi công chứng mua xe chưa đăng ký sang tên giờ muốn bán cho người khác thì làm thế nào

Câu hỏi: Hiện Anh trai tôi muốn mua xe lại của người quen nhưng lại gặp tình huống như sau. Bên mua (bán xe cho anh tôi) đã công chứng hợp đồng mua bán xe với chủ xe cũ, nhưng bên mua đó lại chưa đến cơ quan công an để đăng ký sang tên xe. Hiện nay anh trai tôi muốn mua lại xe, Vậy phòng công chứng có ký công chứng “nối” từ hợp đồng công chứng cũ để sang cho anh trai tôi được không ? làm như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2005 về hình thức giao dịch dân sự quy định:

“2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.”

Điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về đăng ký xe quy định:

“g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.”

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về đăng ký xe quy định:

“3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.”

Căn cứ các quy định trên thì quyền sở hữu đối với chiếc xe sẽ được phát sinh từ thời điểm đăng ký sang tên. Sau đó chủ sở hữu mới được phép tiếp tục thực hiện việc mua bán với người khác. Việc “ký nối” hợp đồng mua bán xe là trái quy định của pháp luật. Như vậy chủ cũ phải làm thủ tục sang tên tại cơ quan công an (nếu còn đủ thời hạn) sau đó mới ký sang tên cho anh trai bạn hoặc phải gặp lại chủ xe lúc ban đầu hủy hợp đồng mua bán trước đó để chủ xe lúc đầu ký mua bán trực tiếp sang cho anh trai bạn theo đúng quy định của pháp luật.

CCV Mạc Văn Dũng

CCV Mạc Văn Dũng

Ông: Mạc Văn Dũng Công chứng viên

 ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 0984 228 166

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title