Văn phòng công chứng Hồ Gươm bổ sung công chứng viên thứ bảy

Ngày 22/10/2014 Văn phòng công chứng Hồ Gươm đã hoàn tất thủ tục bổ sung công chứng viên Phạm Đức Chung và công chứng viên Vũ Thị Thanh Hà vào danh sách công chứng viên của VPCC Hồ Gươm, Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, VPCC Hồ Gươm là một trong số ít tổ chức hành nghề công chứng tại Việt Nam có số lượng công chứng viên lớn nhất với 7 công chứng viên, bao gồm:

 1. CCV Nguyễn Bá Dũng
 2. CCV Mạc Văn Dũng
 3. CCV Phạm Thị Thảo
 4. CCV Phạm Thùy Chi
 5. CCV Vũ Kiếm Quang
 6. CCV Phạm Đức Chung
 7. CCV Vũ Thị Thanh Hà

Theo kế hoạch nhân sự năm 2014 và 2015, VPCC Hồ Gươm sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung thêm một số công chứng viên để đáp ứng yêu cầu công việc. Theo đó, các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng cơ bản sau:

- Đã có quyết định bổ nhiệm Công chứng viên của Bộ Tư Pháp cấp

- Đạo đức nghề nghiệp tốt và tâm huyết với công việc.

- Kiến thức pháp luật vững chắc, kỹ năng hành nghề tốt, tư duy sáng tạo, linh hoạt.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title