Văn phòng công chứng Hồ Gươm bổ sung công chứng viên thứ năm.

Ngày 24/6/2014 Văn phòng công chứng Hồ Gươm đã hoàn tất thủ tục bổ sung công chứng viên Vũ Kiếm Quang vào danh sách công chứng viên của VPCC Hồ Gươm,

Văn phòng công chứng Hồ Gươm bổ sung công chứng viên thứ năm

Văn phòng công chứng Hồ Gươm bổ sung công chứng viên thứ năm

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, VPCC Hồ Gươm có 5 công chứng viên, bao gồm:

 1. CCV Nguyễn Bá Dũng
 2. CCV Mạc Văn Dũng
 3. CCV Phạm Thị Thảo
 4. CCV Phạm Thùy Chi
 5. CCV Vũ Kiếm Quang

Theo kế hoạch nhân sự năm 2014, VPCC Hồ Gươm sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung thêm 3 công chứng viên nữa để đáp ứng yêu cầu công việc. Theo đó, các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng cơ bản sau:

-          Đã có quyết định bổ nhiệm Công chứng viên của Bộ Tư Pháp cấp

-          Đạo đức nghề nghiệp tốt và tâm huyết với công việc.

-          Kiến thức pháp luật vững chắc, kỹ năng hành nghề tốt, tư duy sáng tạo, linh hoạt

-          Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình

Thông tin chi tiết về việc tuyển dụng được đăng tải trên website của VPCC Hồ Gươm: http://congchunghoguom.vn/vi/tin-tuc1/tin-noi-bo/137-vpcc-ho-guom-thong-bao-tuyen-dung-bo-sung-cong-chung-vien-nam-2014.html

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title