Văn phòng Công chứng Hồ Gươm bổ sung thêm Công chứng viên

Văn phòng Công chứng Hồ Gươm hoạt động theo mô hình Văn phòng công chứng hợp danh có hai công chứng viên trở lên. Ngày 01/4/2010 Văn phòng công chứng Hồ Gươm đã hoàn tất thủ tục bổ sung thêm một công chứng viên vào danh sách công chứng viên của văn phòng.

VPCC Hồ Gươm bổ sung công chứng viên

VPCC Hồ Gươm bổ sung công chứng viên

 Dự kiến trong năm 2010, Văn phòng công chứng Hồ Gươm tiếp tục bổ sung thêm từ một đến ba công chứng viên nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch công chứng tại văn phòng được nhanh chóng, thuận tiện

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title