Văn phòng Công chứng Hồ Gươm mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với mức cao nhất

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên là quyền và nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề công chứng đã được quy định rõ trong Điều 32 Luật công chứng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia các giao dịch tại các tổ chức hành nghề công chứng.

 Văn phòng Công chứng Hồ Gươm đã tham gia mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng với mức giới hạn 6 tỷ đồng/vụ việc. Hiện tại, VPCC Hồ Gươm là đơn vị tham gia với mức cao nhất trong số các đơn vị công chứng đã tham gia mua bảo hiểm TNNN công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mặc dù chưa gặp một khiếu kiện nào nhưng VPCC Hồ Gươm vẫn mua Bảo hiểm với mức cao để khách hàng yên tâm

Mặc dù chưa gặp một khiếu kiện nào nhưng VPCC Hồ Gươm vẫn mua Bảo hiểm với mức cao để khách hàng yên tâm

Ban lãnh đạo VPCC Hồ Gươm cho biết: Hiện Hà Nội chưa có quy định về mức tối thiểu tham gia bảo hiểm TNNN công chứng và kể từ ngày bắt đầu hoạt động từ năm 2008 đến nay, VPCC Hồ Gươm chưa gặp một trường hợp khiếu nại khiếu kiện nào . Tuy nhiên, VPCC Hồ Gươm vẫn tự nguyện tham gia bảo hiểm ở mức giới hạn bồi thường rất cao để khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các giao dịch tại Văn phòng.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title