VPCC Hồ Gươm bổ sung công chứng viên Mạc Văn Dũng

Văn phòng Công chứng Hồ Gươm được thành lập và hoạt động từ năm 2008, chuyển đổi mô hình hoạt động theo mô hình văn phòng công chứng hợp danh có từ hai công chứng viên trở lên theo quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 23/3/2010  của UBND thành phố Hà Nội.

CCV Mạc Văn Dũng

CCV Mạc Văn Dũng

 Từ ngày 06/11/2012 VPCC Hồ Gươm bổ sung thêm công chứng viên MẠC VĂN DŨNG vào danh sách công chứng viên của Văn phòng công chứng Hồ Gươm. Thông tin về công chứng viên MẠC VĂN DŨNG như sau:

-         Ngày sinh: 18/06/1978.

-         Hộ khẩu thường trú: Phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

-         Học vấn: Tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội, tốt nghiệp khóa Đào tạo nghề công chứng tại Học viện Tư pháp và đã được bổ nhiệm công chứng viên theo quyết định số 2836/QĐ-BTP cấp ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tư Pháp.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title