VPCC Hồ Gươm đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử, phục vụ khách hàng

Hướng tới mục tiêu xây dựng một Văn phòng công chứng chuyên nghiệp, kiểu mẫu hàng đầu trong hệ thống các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 10/07/2011, Văn phòng Công chứng Hồ Gươm đã phối hợp với Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) tổ chức khóa học đào tạo “KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ, PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG” cho toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng công chứng Hồ Gươm.

VPCC Hồ Gươm đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử, phục vụ khách hàng

Khóa học kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng tại Viện AMDI

Giáo trình “KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG” được Lãnh đạo Văn phòng Công chứng Hồ Gươm cùng Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) xây dựng khoa học và bài bản, đi kèm với các tình huống thực tế, tham gia thảo luận nhóm với phương pháp giảng dạy hiện đại đã cung cấp cho khóa học nhiều kiến thức bổ ích, hoàn thiện nâng cao kỹ năng giao tiếp của mỗi cán bộ trong công việc hàng ngày, hướng tới phục vụ khách hàng chuyên nghiệp nhất.

Kết thúc khóa học mỗi cán bộ Văn phòng công chứng Hồ Gươm đã được Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) trao chứng nhận hoàn thành khóa học “KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG”.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title