VPCC Hồ Gươm đón nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngày 24/3/2011, Văn Phòng Công Chứng Hồ Gươm vinh dự đón nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP Hà Nội về những đóng góp trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2010 theo quyết định số 1455/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2010 là một năm hoạt động thành công và hiệu quả của VPCC Hồ Gươm. Từ việc tái cơ cấu tổ chức hoạt động ( chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp tư nhân sang mô hình VPCC Hợp Danh có từ hai công chứng viên trở lên ), cho đến các chỉ tiêu hoạt động ( số lượng hợp đồng đã thực hiện, tỷ trọng các loại hợp đồng ) đều vượt chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu năm 2010 và tăng trưởng 46% so với năm 2009.

Văn phòng Công chứng Hồ Gươm

Văn phòng Công chứng Hồ Gươm

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Hồ Gươm đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật công chứng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. VPCC Hồ Gươm là đơn vị tiên phong trong việc mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên với mức cao nhất trên địa bàn thủ đô, thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho cán bộ nhân viên và đảm bảo các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title