VPCC Hồ Gươm thực hiện chương trình phối hợp tư vấn miễn phí, tặng sách pháp luật

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời góp phần vào việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến  pháp luật tới người dân. Ngày 20 tháng 3 năm 2012, Văn phòng công chứng Hồ Gươm đã có Quyết định số 023/2012QĐ-HG về việc phối hợp với Công ty Luật TNHH Đức & Liên danh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội để thực hiện chương trình phối hợp tư vấn miễn phí, tặng sách pháp luật và hỗ trợ người dân các thủ tục, giao dịch về dân sự như: Mua bán, chuyển nhượng nhà đất, di chúc, thừa kế…

Văn Phòng Công Chứng Hồ Gươm

Văn Phòng Công Chứng Hồ Gươm

Theo đó, các cá nhân, tổ chức quan tâm đến chương trình này sẽ liên hệ trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hồ Gươm để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ một số thủ tục hành chính sau công chứng tai các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 Cũng theo chương trình hỗ trợ này, Văn phòng công chứng Hồ Gươm sẽ tặng 20.000 cuốn sách pháp luật  “ Tìm hiểu các thủ tục về Công chứng, chứng thực” do NXB Tư pháp xuất bản năm 2011 và cuốn “ Các quy định pháp luật về Di chúc, thừa kế và tài sản vợ chồng “do NXB Tư pháp xuất bản năm 2012.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title