VPCC Hồ Gươm tổ chức kiểm tra nghiệp vụ công chứng định kỳ đối với cán bộ, chuyên viên

Vừa qua, VPCC Hồ Gươm đã tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ công chứng cuối năm 2012.  Đây là kỳ kiểm tra nghiệp vụ định kỳ mỗi quý một lần đối với bộ phận chuyên viên.

Văn phòng công chứng Hồ Gươm kiểm tra nghiệp vụ ccv

Nội dung bài kiểm tra thường xoay quanh những kiến thức pháp luật chuyên sâu liên quan đến hoạt động công chứng, các quy định mới nhất của pháp luật cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ công chứng, khả năng giải quyết công việc của chuyên viên một cách độc lập.

VPCC Hồ Gươm luôn chú trọng tới việc tuyển chọn, lựa chọn và đào tạo đội ngũ nhân sự có kiến thức pháp luật chuyên sâu, có kỹ năng nhanh nhẹn, linh hoạt và ý thức làm việc nghiêm túc để đáp ứng yêu cầu công việc. Việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ định kỳ cũng như các buổi tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công chứng là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhân sự của VPCC Hồ Gươm.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title