VPCC Hồ Gươm tổng kết hoạt động năm 2012

Ngày 19/01/2013, VPCC Hồ Gươm đã có buổi họp tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Tham gia buổi họp có ban lãnh đạo và đông đủ cán bộ nhân viên trong văn phòng.

VPCC Hồ Gươm tổng kết hoạt động năm 2012

Theo báo cáo tổng kết hoạt động của VPCC Hồ Gươm, năm 2012 là một năm nhiều khó khăn thử thách đối với các doanh nghiệp nói chung và các tổ chức hành nghề công chứng nói riêng. VPCC Hồ Gươm cũng nỗ lực để vượt lên những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng. Mặc dù với một năm hoạt động không có lợi nhuận, không đạt được mục tiêu về hiệu quả hoạt động nhưng VPCC Hồ Gươm đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng được đưa ra trong kế hoạch hoạt động hàng năm như sau:

1. Về trách nhiệm đối với nhà nước: Năm 2012 VPCC Hồ Gươm đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng định kỳ theo quy định và đã nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. VPCC Hồ Gươm cũng thực hiện chế độ báo cáo hoạt động định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Về các hoạt động xã hội: Năm 2012, VPCC Hồ Gươm tiếp tục thực hiện chính sách miễn/giảm thù lao công chứng cho người nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách xã hội. Đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí và tặng hàng trăm cuốn sách pháp luật cho người dân trên địa bàn thủ đô…

3. Về việc đảm bảo các quyền lợi của người lao động trong văn phòng: VPCC Hồ Gươm hiện có trên 20 cán bộ, nhân viên đang làm việc theo hợp đồng lao động chính thức và được thực hiện đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của văn phòng. Việc trả lương, phụ cấp được đảm bảo tuyệt đối đầy đủ, đúng hạn hàng tháng. Các chế độ phúc lợi cũng được thực hiện đầy đủ trong năm 2012.

4. Về hoạt động nghiệp vụ công chứng: Theo số liệu báo cáo, năm 2012, VPCC Hồ Gươm đã công chứng 3952 văn bản hợp đồng giao dịch nhưng không có văn bản công chứng nào bị lỗi do nghiệp vụ công chứng gây thiệt hại cho khách hàng. Việc công chứng các hợp đồng giao dịch cho người dân và doanh nghiệp cũng được thực hiện một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác và linh hoạt.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title