Xe ô tô đứng tên một mình khi bán có cần vợ ký tên trong văn bản công chứng không

Câu hỏi: Tôi đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô một mình, hiện giờ tôi muốn bán xe thì vợ tôi có phải ra ký tên trên hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng hay không ?

Trả lời

- Đăng ký xe ô tô chỉ đứng tên một người, nhưng là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân (tài sản chung vợ chồng) thì nhất thiết phải cả hai vợ chồng cùng ký hợp đồng hoặc một trong hai người ký hợp đồng nếu có giấy/hợp đồng ủy quyền hợp lệ của người kia.

- Trường hợp tài sản đó là tài sản riêng của một người thì chỉ cần người có tài sản đó ký hợp đồng.

Ông: Nguyễn Bá Dũng

Trưởng Văn phòng – Công chứng viên 

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 090 242 1979

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title