Công Chứng

CCV Mạc Văn Dũng

Những cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực

Hỏi: Những cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực? Trả lời: Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CPbao gồm: 1. UBND cấp xã/phường, có thẩm quyền:       a. Chứng ...

Xem Tiếp »
Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Thế nào là Công chứng, thế nào là Chứng thực

Hỏi: Thế nào là Công chứng, thế nào là Chứng thực? Trả lời: - Luật công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đã phân biệt rõ hai loại hoạt động công chứng và chứng thực như sau: - Công chứng ...

Xem Tiếp »

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title