Bố mẹ muốn tặng cho tài sản cho con gái thì con rể có phải ký cam kết tài sản riêng không

Bố mẹ muốn tặng cho riêng con gái tài sản là nhà đất thì chồng của con gái có cần phải ra tổ chức hành nghể công chứng làm văn bản cam kết đó là tài sản riêng của vợ hay không? Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để ra tổ chức hành nghề công chứng làm hợp đồng tặng cho đó gồm những giấy tờ gì?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng  như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Như vậy, theo quy định này thì tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân sẽ được coi là tài sản riêng của người đó. Vì vậy mà khi bố, mẹ tặng cho riêng con gái tài sản là nhà đất thì chồng của con gái không phải ra tổ chức hành hành nghề công chứng để cam kết tài sản riêng. Sau khi sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, trên Giấy chứng nhận đó sẽ ghi rõ nguồn gốc là được tặng cho, nên các giao dịch tiếp theo liên quan đến tài sản đó sẽ không cần phải có ý kiến của chồng.

* Giấy tờ cần chuẩn bị để làm hợp đồng tặng cho đó gồm những loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở;

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của bên tặng cho;

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bên nhận tặng cho.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699