Công chứng viên yêu cầu phải ký và điểm chỉ vào văn bản công chứng có đúng hay không?

Câu hỏi: Trong mọi trường hợp công chứng viên yêu cầu phải ký và điểm chỉ vào văn bản công chứng có đúng hay không?

Trả lời:

Không phải trong mọi trường hợp các bên đều phải ký và điểm chỉ vào bản công chứng vì theo khoản 3 Điều 48 Luật công chứng năm 2015 có quy định:

Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

            – Công chứng di chúc;

            – Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

            – Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng

 Công chứng viên - Phạm Thị Thảo 

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title