Hợp đồng công chứng để giá thấp hơn giá hai bên thỏa thuận có vi phạm pháp luật không?

Câu hỏi

Tôi đang tiến hành thủ tục mua bán nhà với vợ chồng anh A ở phố Hàng Than để ở. Vợ chồng tôi và vợ chồng anh A làm thống nhất

, vì anh A nói là: để cả vợ chồng anh A và vợ chồng tôi đều không phải đóng thuế nhiều. Tôi rất bất ngờ về điều này vì nếu làm giấy mua bán chỉ có 600 triệu thôi thì phần thiệt thòi nếu có tranh chấp là thuộc về vợ chồng tôi. Vậy nên, văn phòng công chứng Hồ Gươm cho tôi hỏi việc ghi giá nhà thấp đi so với giá mua bán thực trên để tránh thuế là có đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của vợ chồng tôi có được đảm bảo hay không?  Chân thành cám ơn! 

Trả lời:

Ðiều 431 Bộ luật Dân sự quy định giá và phương thức thanh toán như sau:

- Giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trong trường hợp các bên thỏa thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán. Ðối với tài sản trong giao dịch dân sự mà Nhà nước có quy định khung giá thì các bên thỏa thuận theo quy định đó. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá. Thỏa thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thỏa thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Như vậy, khi làm Hợp đồng mua bán nhà hai bên có thể thỏa thuận với nhau về giá cả. Giá trong Hợp đồng có thể dùng làm căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08  tháng 9  năm 2008 về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất. Theo đó:

- Giá chuyển nhượng được xác định cụ thể như sau: Giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế thì giá chuyển nhượng được xác định như sau:

+ Phần giá trị đất chuyển nhượng được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng;

+ Phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà; tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

+ Việc ghi giá như thế nào trong hợp đồng mua bán nhà đất là do Bên bán và Bên mua thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên nếu ghi gái thấp hơn khung giá do nhà nước quy định thì cơ quan thuế căn cứ vào khung giá của nhà nước để tính thuế.

Bạn có thể căn cứ vào quy định trên để thỏa thuận về giá khi mua nhà.

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title