Mức phí công chứng và thù lao công chứng của Phòng công chứng và Văn phòng công chứng có gì khác nhau

Mức phí công chứng và thù lao công chứng của Phòng công chứng và Văn phòng công chứng có gì khác nhau?

Trả lời:

- Mức phí công chứng của các Phòng công chứng và Văn phòng Công chứng là như nhau, đều áp dụng theo mức phí theo quy định tại Thông tư 91/TTLT/BTP-BTC.

- Mức thù lao công chứng của các Phòng công chứng và Văn phòng Công chứng do tổ chức hành nghề công chứng xác định theo quy định tại Khoản 3, Điều 57 Luật công chứng.Vì vậy, mức thù lao của mỗi tổ chức hành nghề công chứng có thể khác nhau .

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 0968 560 531

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title