Thông cáo báo chí

Với mục tiêu Chung tay cải cách thủ tục hành chính, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 07/01/2010, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Công chứng Hồ Gươm tổ chức Tọa đàm về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Tọa đàm tập trung đánh giá về tình hình thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực công chứng và ĐKGDBĐ; phát hiện những vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này.

Văn phòng công chứng Hồ Gươm thông cáo báo chí

 Tham dự Tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ; Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ; đại diện của một số Bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện một số Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng và đại diện một số Ngân hàng thương mại.

Tọa đàm là cơ hội để thu hút sự tham gia của các cơ quan hữu quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đánh giá vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, góp phần hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực nêu trên.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title