Di chúc bằng tiếng nước ngoài có được công nhận hay không

Hỏi: Di chúc bằng tiếng nước ngoài có được công nhận hay không? 

Trả lời:

Di chúc bằng tiếng nước ngoài vẫn được công nhận về mặt chữ viết, tuy nhiên, khi công bố di chúc, thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng. (Khoản 5 điều 672 Bộ luật dân sự)

Tuy nhiên, để có cách hiểu thống nhất và dễ giải thích nội dung của di chúc thì di chúc nên lập bằng tiếng Việt, trừ trường hợp người lập di chúc không biết tiếng Việt thì phải dùng ngôn ngữ của mình.

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title