Tầm nhìn – sứ mệnh VPCC Nguyễn Dũng

backgrounds button on a touch screen interface with icons

TẦM NHÌN:

Trở thành Văn phòng Công chứng uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Cung cấp dịch vụ công chứng cho người dân và doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất trên cơ sở tuân thủ luật pháp và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng với những giá trị cốt lõi sau đây nhằm tạo dựng một nền tảng và khuôn khổ vững chắc cho tổ chức. Giá trị văn hóa doanh nghiệp sẽ được xây dựng và góp phần gắn kết một tập thể đoàn kết, giúp cho Văn phòng thực hiện được các mục tiêu hoạt động và phát triển bền vững:

Nỗ lực hết mình vì khách hàng và sự phát triển của Văn phòng

Coi trọng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

Hoạt động khoa học, bài bản, chuyên nghiệp

Đoàn kết, gắn bó, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN DŨNG

TRỤ SỞ : 35 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-4) 6288 6788/ 688 6789 | Fax: (84-4) 39381137

Hotline: 0902 082 699

Email: info@congchunghoguom.vn/ Website: www.congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699