Trình tự thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào

Câu hỏi: Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất sang cho người khác, trước hết phải tuân thủ điều kiện để thực hiện  giao dịch này là: phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đất vẫn còn thời hạn sử dụng đất ( theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013).

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện đó thì các bên có thể đến một tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản để yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013.

Tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; …

  1. d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã”.

Điều 459 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định:

“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

  1. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

Khi thực hiện thủ tục công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho, cần cung cấp những giấy tờ sau:

Bên tặng cho: Chứng minh thư nhân dân; hộ khẩu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn); Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa đăng ký kết hôn).

Bên nhận tặng cho: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu; Đăng ký kết hôn (nếu cho hai vợ chồng).

Ngoài ra nếu người yêu cầu công chứng có sẵn phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu thì nộp kèm cùng hồ sơ, không có thì tổ chức hành nghề công chứng sẽ cung cấp mẫu phiếu yêu cầu công chứng và dự thảo hợp đồng đã soạn sẵn (nếu có). Nếu không có dự thảo hợp đồng soạn sẵn thì có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo hợp đồng.

Sau khi tiến hành thủ tục công chứng xong thì phải nộp một bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên môi trường) để làm thủ tục sang tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Hồ sơ sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

Bên tặng cho:

–  Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đăng ký kết hôn (nếu đã đăng ký kết hôn), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa đăng ký kết hôn).  ( mỗi loại gồm 02 bản sao có chứng thực);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản gốc).

Bên nhận tặng cho:

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Đăng ký kết hôn (nếu tặng cho hai vợ chồng). ( mỗi loại gồm 02 bản sao có chứng thực);

– Giấy khai sinh của bên nhận tặng cho ( giấy khai sinh của con đẻ, nếu trong trường hợp bên nhận tặng cho là con của bên tặng cho); (để được miễn thuế). (gồm 02 bản sao có chứng thực)

– Hợp đồng tặng cho ( 02 bản gốc).

Cần làm gì khi bị ngăn chặn giao dịch bất động sản?

Khi đang thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất nhưng bạn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch có nghĩa là thửa đất đang phát sinh tranh chấp và tạm thời không thể thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó.

Trong trường hợp này việc giải quyết tranh chấp là điều cần thiết để bạn có thể tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Việc tranh chấp đất đai luôn là vấn đề phức tạp bởi nhiều yếu tố pháp luật chồng chéo. Do vậy nếu không có sự am hiểu về pháp luật bạn sẽ dễ đánh mất quyền lợi của mình khi phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Lúc này, việc tìm người có hiểu biết về pháp luật đất đai, một Luật sư giỏi về tranh chấp đất đai là điều cần thiết để giúp bạn đảm bảo được quyền lợi tốt nhất cho bản thân.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh chấp đất đai, đội ngũ Luật sư của Người Hiểu Luật đã và đang giải quyết cho nhiều khách hàng cần tư vấn, hỗ trợ trong việc tranh chấp đất đai. Sự am hiểu về kiến thức pháp luật, kinh nghiệm xử lý nhiều hồ sợ tranh chấp đất đai khác nhau. Các Luật sư có thể nghiên cứu, đưa ra giải pháp tốt nhất cho từng trường hợp tranh chấp đất đai cụ thể, giúp bạn và gia đình giải quyết việc tranh chấp đất đai nhanh chóng để có thể tiếp tục thực hiện các thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất nói riêng cũng như thực hiện các quyền của người sử dụng đất nói chung.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699