Công chứng nhà nước và công chứng tư nhân có gì khác nhau?

Công chứng nhà nước và công chứng tư nhân có gì khác nhau?

Trả lời:

Luật công chứng không có khái niệm Công chứng Nhà nước và Công chứng tư nhân mà chỉ có khái niệm Phòng công chứng (Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp) và Văn phòng công chứng (do Công chứng viên thành lập). Chức năng hoạt động của Phòng công chứng và Văn phòng công chứng là hoàn toàn như nhau.

CCV Mạc Văn Dũng
CCV Mạc Văn Dũng

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 –  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 0968 560 531

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699