Đang công tác ở nước ngoài có ủy quyền cho người khác mua nhà đất ở Việt Nam được không

Câu hỏi: Hai vợ chồng muốn mua một căn hộ ở tại Việt Nam, nhưng hiện tại cả hai vợ chồng bên mua đang đi công tác ở nước ngoài, không có mặt ở tại Việt Nam để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng được. Vậy có thể làm hợp đồng ủy quyền để ủy quyển cho người khác ở Việt Nam đi ký thay bên mua vào hợp đồng chuyển nhượng được không?

Trả lời: Trường hợp bên mua đang ở nước ngoài, không thể về Việt Nam để thực hiện thủ tục công chứng nhận chuyển nhượng nhà ở tại Việt Nam thì có thể làm Hợp đồng ủy quyển cho người khác ở tại Việt Nam thực hiện thủ tục công chứng nhận chuyển nhượng nhà ở đó theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:

          “ 1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự…”

Căn cứ Điều 562 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Hợp đồng ủy quyền như sau:  “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyển có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Đây là ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến nhận chuyển nhượng nhà đất theo quy định phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Do vậy mà Hợp đồng ủy quyền này cần phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699