Hai người chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên chung trên sổ đỏ không

Có thể đứng tên chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi cả hai người đều chưa đăng ký kết hôn không? Những loại giấy tờ cần chuẩn bị khi làm hợp đồng công chứng hợp đồng này?

Trả lời: Tại Điều 207 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về sở hữu chung như sau:

  1. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản.
  2. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

Như vậy, nhiều chủ sở hữu có quyền thỏa thuận để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chung.

Trong trường hợp này, cả hai người đều chưa đăng ký kết hôn nhưng đều có quyền thỏa thuận để cùng nhận chuyển nhượng nhà đất và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tại khoản 2 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Theo quy định này, khi hai người nhận chuyển nhượng/mua nhà đất và thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo quy định thì cả hai người sẽ cùng được ghi tên trên Giấy chứng nhận và trở thành đồng chủ sở hữu/sử dụng chung đối với tài sản đó.

 

Những loại giấy tờ cần chuẩn bị khi làm hợp đồng công chứng hợp đồng này bao gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản; Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của cả hai bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;  Đăng ký kết hôn của bên chuyển nhượng (nếu đã đăng ký kết hôn); Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bên chuyển nhượng ( nếu chưa đăng ký kết hôn); Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai người bên nhận chuyển nhượng  và các loại giấy tờ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699