Người Việt định cư ở nước ngoài muốn ủy quyền cho người khác bán nhà có được không

Câu hỏi: Trường hợp là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài  muốn bán nhà ở tại Việt Nam nhưng không về Việt Nam được mà muốn ủy quyền cho người khác ở Việt Nam bán nhà thì làm thế nào?. Giấy tờ cần thiết để làm thủ tục công chứng hợp đồng bán nhà đó?

Trả lời:  Căn cứ vào khoản 2 Điều 7 Luật nhà ở năm 2014 quy định về các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm “ người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Đồng thời theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Luật nhà ở năm 2014 quy định về quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở quy định như sau:

Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau: “ Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó”.

Căn cứ vào quy định này thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam có quyền chuyển nhượng nhà ở đó cho các đối tượng cũng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trường hợp, nếu không về được Việt Nam để làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở thì có thể ủy quyền cho người khác ở tại Việt Nam đại diện thay cho mình để làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở đó. Việc ủy quyền bán nhà phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 195 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyển định đoạt của người không phải là chủ sở hữu như sau: “ Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật”.

Theo quy định này thì người nhận ủy quyển có thể đại diện thay cho người ủy quyền để thực hiện thủ tục bán căn nhà đó ở tại Việt Nam theo nội dung đã ủy quyền.

Tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014 quy định: “Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền”.

Trong trường hợp này, người ủy quyền ở nước ngoài không về Việt Nam được, nên Hợp đồng ủy quyền này cần phải được công chứng tại hai nơi khác nhau. Người ủy quyền có thể ra cơ quan Đại sứ quán của Việt Nam ở tại nước đó để công chứng hợp đồng ủy quyền bên nước ngoài trước, sau đó gửi về Việt Nam để người nhận ủy quyền ở Việt Nam tiếp tục mang hợp đồng ủy quyền này đến tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam để được công chứng một lần nữa. Sau khi đã hoàn thành thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền theo đúng quy định thì  người nhận ủy quyền có thể tiến hành thủ tục công chứng chuyển nhượng căn nhà đó theo đúng quy định.

Giấy tờ cần thiết để làm thủ tục công chứng bán nhà đó gồm: Hợp đồng ủy quyền như đã nói ở trên; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở muốn chuyển nhượng, bản sao các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng ủy quyển; Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người nhận ủy quyền; Các giấy tờ tùy thân của bên mua như: Chứng minh nhân dân; hộ khẩu; đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn). Nếu đã đăng ký kết hôn nhưng chỉ muốn một người đứng tên thì phải có văn bản thỏa thuận về việc cam kết đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng (có căn cứ để chứng minh được đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng),  còn trường hợp nếu chưa kết hôn thì phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699