Phiên họp lần thứ XIV của Hội đồng thẩm định Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình làm việc đã được thông qua, ngày 19/4/2012, Hội đồng thẩm định Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành Phiên họp lần thứ XIV thẩm định Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh Phú Thọ, Trà Vinh, Bắc Kạn, Thanh Hóa và tiến hành xem xét đề xuất bổ sung Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; xem xét đề xuất điều chỉnh số lượng văn phòng công chứng tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Phiên họp có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định, Tổ Thư ký Hội đồng thẩm định và lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở Tư pháp của 04 tỉnh Phú Thọ, Trà Vinh, Bắc Kạn, Thanh Hóa. Trong phiên họp, đại diện UBND, Sở Tư pháp từng địa phương đã trình bày về nội dung Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình. Tiếp đó, Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng thẩm định trình bày đánh giá sơ bộ của Tổ Thư ký về Đề xuất của từng tỉnh.

Nhìn chung, Đề xuất Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề của 04 tỉnh xây dựng đã cơ bản đáp ứng được một số trình tự, thủ tục theo của Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, có lập đầy đủ bảng biểu gửi kèm theo. Tuy nhiên còn một số nội dung trong các Đề xuất cần làm rõ hơn như: số liệu về số lượng hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực trung bình trong 3 năm 2008, 2009, 2010, đánh giá thực trạng công chứng trên từng địa bàn cấp huyện, cơ sở mà địa phương đưa ra dự báo nhu cầu công chứng của xã hội, cơ sở địa phương đề xuất quy hoạch số lượng tổ chức hành nghề công chứng trong 02 giai đoạn (giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020).

Để làm rõ các vấn đề này, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đề nghị đại diện các địa phương cung cấp thêm thông tin. Trên cơ sở ý kiến bổ sung của địa phương, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến cụ thể về các Đề xuất. Sau khi thảo luận, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua Đề xuất quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng của 04 tỉnhPhú Thọ, Trà Vinh, Bắc Kạn, Thanh Hóa và đưa ra kết luận chính thức về số lượng tổ chức hành nghề công chứng cụ thể quy hoạch trên từng địa bàn cấp huyện trong giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020.

Đối với đề xuất bổ sung Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi xem xét, Hội đồng thẩm định quyết định giữ nguyên số lượng 05 tổ chức hành nghề công chứng quy hoạch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như đã kết luận tại phiên họp thẩm định lần thứ VI ngày 17/11/2011.

Đối với đề xuất điều chỉnh số lượng phát triển văn phòng công chứng tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, tại phiên họp thẩm định lần thứ IX ngày 15/2/2012, Hội đồng thẩm định đã phê duyệt huyện Đô Lương đến năm 2020 quy hoạch 03 tổ chức hành nghề công chứng, giai đoạn 2011-2015 phát triển 01 tổ chức, giai đoạn 2016-2020 phát triển 02 tổ chức. Tuy nhiên, thực tế tại thời điểm hiện nay, huyện Đô Lương đã có 02 Văn phòng công chứng (Văn phòng công chứng Thủy Nam và Văn phòng công chứng Danh Kỷ), do vậy, Sở Tư pháp Nghệ An đã đề nghị điều chỉnh số lượng tổ chức hành nghề công chứng tại huyện Đô Lương. Sau khi xem xét, trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng thẩm định nhất trí với đề xuất của địa phương, tại huyện Đô Lương quy hoạch 02 tổ chức hành nghề công chứng trong giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch 01 tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn 2016-2020

                                                                                           Theo: Moj.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699