Tặng cho con tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thì tài sản đó có được coi là tài sản riêng của con không

Tặng cho con tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thì tài sản đó có được coi là tài sản riêng của con không? Giấy tờ cần chuẩn bị để làm hợp đồng tặng cho đó gồm những loại giấy tờ gì? Sau này khi muốn bán hoặc tặng cho lại tài sản  đã được tặng cho đó thì có cần ý kiến đồng ý của chồng hay vợ không?

Trả lời: Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng cụ thể như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  1. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định này thì tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân sẽ được coi là tài sản riêng của người đó.

* Giấy tờ cần chuẩn bị để làm hợp đồng tặng cho đó gồm những loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó;

– Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của bên tặng cho;

– Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu của bên nhận tặng cho.

* Trường hợp nếu sau này khi muốn bán hoặc tặng cho lại tài sản đã được tặng cho đó thì không cần sự đồng ý của chồng hay vợ mà vẫn được quyền tự mình định đoạt tài sản đó.

 Vì theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Hôn  nhân và gia đình năm 2014 quy định: “ Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình…”

Mặt khác theo khoản 1 Điều 206 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng quy định: “ Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp luật”.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699