Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế thì cần làm thủ tục gì

Hỏi: Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế thì cần làm thủ tục gì?

Trà lời:

Theo quy định tại khoản 3 điều 42 nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 thì: Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế, công ty phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

      a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

      b) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;

      c) Thời điểm thừa kế;

      d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác .

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên cho công ty.

Công Chứng Viên Nguyễn Bá Dũng
Công Chứng Viên Nguyễn Bá Dũng

Ông: Nguyễn Bá Dũng

Trưởng Văn phòng – Công chứng viên 

Điện Thoại: 04 –  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 090 242 1979

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699