Tôi được sếp ủy quyền ký hóa đơn giờ sếp tôi muốn ủy quyền thêm 1 người nữa có được không

Câu hỏi: Tôi làm việc tại một cửa hàng, tôi được chủ cửa hàng ủy quyền ký hóa đơn và mua hóa đơn cho cửa hàng. Nay chủ cửa hàng muốn ủy quyền thêm 1 người nũa dể có thể thay thế cho tôi khi tôi đi công tác hoặc nghỉ phép. Nhưng Phòng công chứng không chấp nhận, bảo không được ủy quyền cho 2 người . Vậy, xin hỏi như vậy là đúng hay sai và theo văn bản nào. Trân trọng cảm ơn! 

Trả lời

Căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành thì không cấm việc ủy quyền một nội dung cho hai hay nhiều người thực hiện. Xong cũng tùy vào từng loại giao dịch dân sự để người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc người ủy quyền chỉ định cho 2 hoặc nhiều người cùng thực hiện một công việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Tại Điểm d khoản 2 Điều 14 của Thông tư số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ đã quy định  Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” như sau:

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Đối chiếu trường hợp của bạn nếu chủ cửa hàng của bạn ủy quyền thêm một người nữa để ký hóa đơn và mua hóa đơn cùng với bạn thì như vậy sẽ có hai người cùng thực hiện một công việc. Theo chúng tôi, nếu việc ký hóa đơn và mua hóa đơn mà có hai hoặc nhiều người trong quá trình thực hiện sẽ dễ xảy ra chồng chéo, không thống nhất dẫn đến hậu quả của việc thanh quyết toán thuế của cửa hàng đối với cơ quan có thẩm quyền sẽ dễ bị trở ngại. Do vậy, chủ cửa hàng chỉ nên ủy quyền cho một người thực hiện mà thôi, nếu bạn là người đang được ủy quyền mà nghỉ phép hoặc đi công tác thì chủ cửa hàng nên ủy quyền cho một người khác thay thế bạn khi bạn nghỉ phép hoặc đi công tác. Nội dung ủy quyền này phải ghi rõ thời gian ủy quyền cho đến khi bạn trở lại cửa hàng, hoặc chủ cửa hàng chấm dứt việc ủy quyền với bạn để ủy quyền cho người khác.

CCV Mạc Văn Dũng
CCV Mạc Văn Dũng

Ông: Mạc Văn Dũng Công chứng viên 

ĐT: 04 –  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 DĐ : 0984 228 166

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699