Bố mẹ giấu anh chị em tặng cho căn hộ cho anh trai có hợp pháp không?

Câu 1: Tôi có một thắc mắc liên quan đến việc chuyển nhượng nhà và đất của gia đình tôi như  sau:

Gia đình chúng tôi có 5 anh chị em. Người anh lớn ở cùng với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi chỉ có 1 căn nhà duy nhất, bố mẹ tôi đã ra công chứng tặng cho căn nhà cho anh lớn của tôi, nhưng không cho các anh chị em khác biết, như vậy phòng Công chứng đã công chứng có hợp lệ và hợp pháp không. Xin cám ơn !

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 21 Luật nhà ở năm 2005 quy định về quyền của chủ sở hữu nhà ở như  sau: Bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý, thế chấp nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật.

Và khoản 1 Điều 91 Luật nhà ở năm 2005 quy định về điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch như sau: Trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật;

b) Không có tranh chấp về quyền sở hữu;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định trên, nếu nhà ở thuộc quyền sở hữu của cha mẹ bạn thì cha mẹ bạn có quyền tặng cho anh bạn khi đảm bảo điều kiện tặng cho theo khoản 1 Điều 91 Luật nhà ở năm 2005 mà không cần có ý kiến của các con trong gia đình. Phòng công chứng chứng nhận văn bản tặng cho nhà ở trong trường hợp này là hoàn toàn hợp pháp theo quy định.

Ông: Nguyễn Bá Dũng

Trưởng Văn phòng – Công chứng viên 

Điện Thoại: 04 –  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 090 242 1979

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699