Đặt cọc mua nhà rồi không mua nữa có bị phạt cọc hay không?

Câu hỏi: Trường hợp đã đặt cọc mua nhà, nhưng  lại không muốn mua nhà đó nữa thì có bị phạt cọc hay không? Quy định về phạt cọc đó thế nào? Trường hợp nếu tìm được người mua thay thế thì có bị phạt cọc nữa hay không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về đặt cọc như sau:

“ … 2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, nếu không muốn mua nhà ở đó nữa mà muốn hủy bỏ hợp đồng đặt cọc, từ chối giao kết hợp đồng với bên nhận đặt cọc mà khi đặt cọc hai bên không có thỏa thuận khác thì theo quy định trên, bên vi phạm hợp đồng là bên đặt cọc sẽ bị mất tài sản đã đặt cọc cho bên nhận đặt cọc.

Trong trường hợp, nếu bên đặt cọc tìm được người mua thay thế cho mình thì có thể thỏa thuận với phía bên người bán (là người nhận đặt cọc) về hoàn cảnh, tình thế của mình và chuyển việc thực hiện nghĩa vụ sang cho người mua mới. Khi đó có thể xem xét đến việc không phạt cọc nếu được bên bán đồng ý việc chuyển nghĩa vụ sang cho người mua mới đó.

 

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng 

Điện Thoại:  024. 6288 6788/ 024.688 6789

Hotline : 094 208 7777

Email: thaopt@congchungnguyendung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902082699